ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

В дните от 30.05.2022 г. до 01.06.2022 г. в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Кнежа се проведоха дейности по НП „Иновации в действие“. Наши гости бяха 156 ОУ „Васил Левски“ – гр. София – иновативно училище, ОУ „Христо Ботев“ – с. Брест – неиновативно училище и ОУ „Христо Ботев“ – с. Бреница – неиновативно училище. Представени бяха постери, изработени от ученици на тема: „Български Олимпийски шампиони в летни Олимпийски игри – Токио 2020“. Ученици от V, VI и VII клас представиха презентации на тема: „Видове Олимпийски спортове“. Проведохме „Юнашки игри“ с участието и на нашите гости. Насладихме се на „Мегданско“ хоро. Наградихме победителите в „Юнашките игри“.

Видове-олимпийски-спортове

ВИДОВЕ-ОЛИМПИЙСКИ-СПОРТОВЕ-–-ТОКИО-2022-1

Всички-видове-олимпийски-спортове

Иновации-в-действие-2022

 

 

ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

Брошура Олимпизъм

ПРОТОКОЛИ 3 и 4

jЕМАТИЧЕН ПЛАН ПО МУЗИКА 1 КЛАС

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ПО МУЗИКА 2 КЛАС

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ПО МУЗИКА 3 КЛАС

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН ПО МУЗИКА 4 КЛАС

ГОДИШНО  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 1

КЛАС

ГОДИШНО  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 2 КЛАС

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 3 КЛАС

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 4 КЛАС

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЧАС НА КЛАСА 1 КЛАС

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЧАС НА КЛАСА 2 КЛАС

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЧАС НА КЛАСА 3 КЛАС

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЧАС НА КЛАСА 4 КЛАС

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 1,2,3,4 КЛАС

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 5 КЛАС

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 6 КЛАС

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПОИ ХООС 7 КЛАС

ФИНАНСОВА РАМКА