ПРОЕКТИ

УЧИЛИЩЕТО РАБОТИ ПО ПРОЕКТИ

„УЧИЛИЩЕН ПЛОД“, 

„УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

„СЪЗДАВАНЕ НА ЕКОКЪТ“

„ТВОЯТ ЧАС“

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЯХ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ

НА СТРАНИЦИТЕ НА ПРОЕКТИТЕ.

391139-obiavi-kniga21

ПРЕЗ ТАЗИ УЧЕБНА ГОДИНА ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ „ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

С ОБОРУДВАНЕ НА ДВА КОМПЮТЪРНИ КАБИНЕТА,

ИНТЕРАКТИВНИ ДЪСКИ И ЛАПТОПИ.

computer

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 г. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

„ОТЕЦ ПАИСИЙ“ РАБОТИ И ПО ПРОЕКТ

„УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

дете хапва мляко