ПРОЕКТИ

ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЕНИЕ ПО ПРОЕКТ НА ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ

препис извлечение за иновативно училище 

PDF

УЧИЛИЩЕТО РАБОТИ ПО ПРОЕКТИ

„УЧИЛИЩЕН ПЛОД“, 

„УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

„СЪЗДАВАНЕ НА ЕКОКЪТ“

„ТВОЯТ ЧАС“

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЯХ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ

НА СТРАНИЦИТЕ НА ПРОЕКТИТЕ.

391139-obiavi-kniga21

ПРЕЗ ТАЗИ УЧЕБНА ГОДИНА ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ „ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

С ОБОРУДВАНЕ НА ДВА КОМПЮТЪРНИ КАБИНЕТА,

ИНТЕРАКТИВНИ ДЪСКИ И ЛАПТОПИ.

computer

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 г. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

„ОТЕЦ ПАИСИЙ“ РАБОТИ И ПО ПРОЕКТ

„УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

дете хапва мляко