ЗА ВАС РОДИТЕЛИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИТЕЛИТЕ, ПРЕПОДАВАЩИ

В ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

MalkodanskiСтефчо Иванов Малкодански – семеен с две деца. Завършил НСА гр. София със специалност – учител по физическо възпитание и спорт. Общ трудов стаж 33 години по специалността. 13 години като директор на ОУ „Отец Паисий“ – гр. Кнежа

Починал на 20.07.2019 г.

             Директор

***********************************************************************************************neli2

Нели Анатолиева Беновска- учител , начален етап на основно образование І – ІV клас. Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ –гр Велико Търново със специалност „Педагог, детски и начален учител и учител по чужд език“. Неомъжена.

В момента Директор на ОУ „Отец Паисий“ гр. Кнежа

*************************************************************************************************

   Зорница Кирилова Савчовска – учител по Български език и литература. Завършила Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ през 2013 година със специалност „Педагогика на обучението по Български език и литература и История“. Семейна, с едно дете. В ОУ „Отец Паисий“ преподава от 2015 година. 

 

*************************************************************************************************

???????????????????????????????

Детелина Борисова Бодилкова – старши учител по математика и физика. Завършила е ПУИ „Дичо Петров“ – гр. Смолян със специалност – учител по математика, физика и физическо възпитание и спорт. Семейна с две деца. 38 год. стаж, от които педагогически стаж 36 год. в ОУ „Отец Паисий“ –гр. Кнежа

*************************************************************************************************

P1100280

Валентина Христова Денинска – старши учител по история и цивилизация и география и икономика. Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ –гр Велико Търново със специалности „История и цивилизация и География и икономика“. Семейна с едно дете. Има 31 год педагогически стаж от които 30 в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Кнежа.

*************************************************************************************************

zdravka

Здравка Петрова Димитрова – стари учител ,начален етап на основно образование І – ІV клас. Завършила ЮЗУ Благоевград със специалност начален учител. Семейна с едно дете. С 21 год. педагогически стаж, от които 16 год. в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Кнежа.

*************************************************************************************************

2 ra s gospoji - Копие (2)

Ганна Хаписенко – старши учител по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап. Преподава по музика, изобразително изкуство и технологии. Завършила музикална педагогика ВУ чужбина (Кировградски държавен пед. Институт) – специалност учител по музика. Семейна с едно дете. Има 33 год. Трудов стаж, от които 21 в ОУ „ Отец Паисий“ – гр. Кнежа.

************************************************************************************************

Йонко Николов Пискулийски – стари учител , начален етап на основно образование І – ІV клас. Завършил ИПНУ Плевен, (ИДНУ Плевен) със специалност начален учител. Семеен с две деца. Има 41 год трудов стаж, от които 37 год. е педагогически в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Кнежа

*************************************************************************************************neli2

Нели Анатолиева Беновска- учител , начален етап на основно образование І – ІV клас. Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ –гр Велико Търново със специалност „Педагог, детски и начален учител и учител по чужд език“. Неомъжена.

*************************************************************************************************

cveti

Цветомира Василева Савчовска-Шиндарска – учител, начален етап на основно образование І – ІV клас. Завършила СУ „Климент Охридски“ –  гр. София със специалност „Начален учител“. Семейна с две деца. Има 14 год. трудов стаж. 13 год. педагогически 11, от които в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Кнежа.

*************************************************************************************************

marginska

Таня Любенова Маргинска – младши възпитател. Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ –гр Велико Търново със специалност „Педагог, детски и начален учител“. Семейна, с едно дете. Има 20 год. трудов стаж. 10 от които педагогически, от тях 9 год. в ОУ „ Отец Паисий“ – гр. Кнежа.

*************************************************************************************************

Л2 ra s gospoji - Копиеилия Николаева Паньовска – възпитател.Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново със специалност „Предучилищна и начална педагогика“. Семейна с две деца. Има 13 год. трудов стаж,11 от които педагогически. В ОУ „Отец Паисий“ – гр. Кнежа работи от 10 год.

***********************************************************************************************

ostrovska2

 

Цветелина Валентинова Островска – учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околняаталина среда. Завършила в ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив със специалност “Биология и здравно образование и Химия и опазване на околняата среда“. Семейна с две деца. Има 16 год. трудов стаж, от които 14 год. в ОУ „Отец Паисий“ – гр Кнежа.

 

*************************************************************************************************

 Румяна Димитрова Карагуйска – старши възпител. Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методии“ –гр Велико Търново със специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Семейна, с две деца. Има 39 год. педагогически стаж, от които 9 год. в ОУ „Отец Паисий“ – гр Кнежа.

*************************************************************************************************

  1. Мария Георгиева Обущарова – старши възпитател. Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методии“ –гр Велико Търново със специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Семейна с двве деца. Има 23 год. трудов стаж, от които 7 год. в ОУ „Отец Паисий“ – гр Кнежа.
  2. *******************************************************************************************
  3. Ива Николаева Найденова –  учител по Физическо възпитание и спорт. Завършила НСА София. Семейна с едно дете.
  4. *******************************************************************************************
  5. Стефан Петров Панагюрски – младши учител по Физическо възпитание и спорт. Завършил  СОУ „Неофит Рилски“ . гр. Кнежа. Завършил НСА София. Несемеен.
  6. *******************************************************************************************

Scan_20150213

Силвия Димитрова Спирдонова – старши учител. Завършила ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив със специалност Математика и информатика. Семейна, с едно дете. Има 29 год. трудов стаж, от пет година в ОУ „Отец Паисий“ – гр Кнежа.

*************************************************************************************************

В НАЧАЛОТО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *