ЗА ВАС РОДИТЕЛИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИТЕЛИТЕ, ПРЕПОДАВАЩИ

В ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

MalkodanskiСтефчо Иванов Малкодански – семеен с две деца. Завършил НСА гр. София със специалност – учител по физическо възпитание и спорт. Общ трудов стаж 28 години по специалността. 8 години като директор на ОУ „Отец Паисий“ – гр. Кнежа

             Директор

***********************************************************************************************

   Зорница Кирилова Савчовска – учител по Български език и литература. Завършила Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ през 2013 година със специалност „Педагогика на обучението по Български език и литература и История“. Семейна, с едно дете. В ОУ „Отец Паисий“ преподава от 2015 година. 

 

*************************************************************************************************

 инж.Венета Петрова Тодорова (портфолио) – учител по veneta4английски език и информационни технологии. Завършила РУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе със специалност „Компютърен инженер“ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново със специалност „Математика, информатика и ИТ“, Департамент за чуждоезиково обучение към СУ „Климент Охридски“ в сътрудничество с Oxford – международен сертификат за владеене на английски език. Семейна, с две деца. Има 17 год. трудов стаж, от които 7 год. педагогически. От 7 години работи в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Кнежа

*************************************************************************************************

???????????????????????????????

Детелина Борисова Бодилкова – старши учител по математика и физика. Завършила е ПУИ „Дичо Петров“ – гр. Смолян със специалност – учител по математика, физика и физическо възпитание и спорт. Семейна с две деца. 33 год. стаж, от които педагогически стаж 31 год. в ОУ „Отец Паисий“ –гр. Кнежа

*************************************************************************************************

P1100280

Валентина Христова Денинска – старши учител по история и цивилизация и география и икономика. Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ –гр Велико Търново със специалности „История и цивилизация и География и икономика“. Семейна с едно дете. Има 26 год педагогически стаж от които 25 в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Кнежа.

*************************************************************************************************

zdravka

Здравка Петрова Димитрова – стари учител ,начален етап на основно образование І – ІV клас. Завършила ЮЗУ Благоевград със специалност начален учител. Семейна с едно дете. С 16 год. педагогически стаж, от които 11 год. в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Кнежа.

*************************************************************************************************

2 ra s gospoji - Копие (2)

Ганна Хаписенко – старши учител по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап. Преподава по музика, изобразително изкуство и технологии. Завършила музикална педагогика ВУ чужбина (Кировградски държавен пед. Институт) – специалност учител по музика. Семейна с едно дете. Има 28 год. Трудов стаж, от които 16 в ОУ „ Отец Паисий“ – гр. Кнежа.

************************************************************************************************

Йонко Николов Пискулийски – стари учител , начален етап на основно образование І – ІV клас. Завършил ИПНУ Плевен, (ИДНУ Плевен) със специалност начален учител. Семеен с две деца. Има 36 год трудов стаж, от които 32 год. е педагогически в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Кнежа

*************************************************************************************************neli2

Нели Анатолиева Беновска- учител , начален етап на основно образование І – ІV клас. Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ –гр Велико Търново със специалност „Педагог, детски и начален учител и учител по чужд език“. Неомъжена.

*************************************************************************************************

cveti

Цветомира Василева Савчовска-Шиндарска – учител, начален етап на основно образование І – ІV клас. Завършила СУ „Климент Охридски“ –  гр. София със специалност „Начален учител“. Семейна с две деца. Има 9 год. Трудов стаж. 8 год. Педагогически 6, от които в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Кнежа.

*************************************************************************************************

marginska

Таня Любенова Маргинска – младши възпитател. Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ –гр Велико Търново със специалност „Педагог, детски и начален учител“. Семейна, с едно дете. Има 15 год. Трудов стаж. 5 от които педагогически, от тях 4год. в ОУ „ Отец Паисий“ – гр. Кнежа.

*************************************************************************************************

Л2 ra s gospoji - Копиеилия Николаева Паньовска – възпитател.Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново със специалност „Предучилищна и начална педагогика“. Семейна с едно дете. Има 8 год. Трудов стаж, 6 от които педагогически. В ОУ „Отец Паисий“ – гр. Кнежа работи от 5 год.

***********************************************************************************************

ostrovska2

 

Цветелина Валентинова Островска – учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околняаталина среда. Завършила в ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив със специалност “Биология и здравно образование и Химия и опазване на околняата среда“. Семейна с две деца. Има 11 год. трудов стаж, от които 9 год. в ОУ „Отец Паисий“ – гр Кнежа.

 

*************************************************************************************************

 Румяна Димитрова Карагуйска – старши възпител. Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методии“ –гр Велико Търново със специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Семейна, с две деца. Има 34 год. педагогически стаж, от които 4 год. в ОУ „Отец Паисий“ – гр Кнежа.

*************************************************************************************************

 1. Мария Георгиева Обущарова – старши възпитател. Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методии“ –гр Велико Търново със специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Семейна с двве деца. Има 18 год. трудов стаж, от които 2 год. в ОУ „Отец Паисий“ – гр Кнежа.
 2. *******************************************************************************************
 3. Ива Николаева Найденова – младши учител по Физическо възпитание и спорт. Завършила НСА София. Семейна с едно дете.
 4. *******************************************************************************************
 5. Стефан Петров Панагюрски – младши учител по Физическо възпитание и спорт. Завършил  СОУ „Неофит Рилски“ . гр. Кнежа. В момента учи в НСА София.
 6. *******************************************************************************************

 

 1. Румяна Димитрова Карагуйска – старши възпител. Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методии“ –гр Велико Търново със специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Семейна, с две деца. Има 34 год. педагогически стаж, от които 4 год. в ОУ „Отец Паисий“ – гр Кнежа.
 2. *******************************************************************************************
 3. Мария Георгиева Обущарова – старши възпитател. Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методии“ –гр Велико Търново със специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Семейна с двве деца. Има 18 год. трудов стаж, от които 2 год. в ОУ „Отец Паисий“ – гр Кнежа.
 4. *******************************************************************************************
 5. Ива Николаева Найденова – младши учител по Физическо възпитание и спорт. Завършила НСА София. Семейна с едно дете.
 6. Стефан Петров Панагюрски – младши учител по Физическо възпитание и спорт. Завършил  СОУ „Неофит Рилски“ . гр. Кнежа. В момента учи в НСА София.
 7. *******************************************************************************************

Scan_20150213

Силвия Димитрова Спирдонова – старши възпитател. Завършила ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив със специалност Математика и информатика. Семейна, с едно дете. Има 24 год. трудов стаж, от половин година в ОУ „Отец Паисий“ – гр Кнежа.

*************************************************************************************************

В НАЧАЛОТО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *