УЧИТЕЛИ

ДИРЕКТОР

инж. Юли Горнишки  е директор на ОУ „Отец Паисий“ от 02.01.2020 г. Завършил е ТУ гр. Габрово със специалност „Техника и технология за опазване на околната среда“. Допълнителна професионална квалификация „Учител по Информатика и Информационни технологии“. Има 30 години учителски стаж.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР

Нели Анатолиева Беновска е зам. директор по УД на ОУ „Отец Паисий“ гр. Кнежа  от 09.01.2020 г. Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново със специалност „Педагог, детски и начален учител и учител по чужд език“. 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

Даяна  Николаева Дамянова –  Средно специално образование-паралелка музика, пиано-СОУ „Отец Паисий“ град Враца Бакалавър – Педагогика на обучението по музика – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Велико Търново Магистър – Предучилищна и начална училищна педагогика – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий “ град Велико Търново.  Класен ръководител на II клас.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Таня Любенова Маргинска –  старши учител ЦДО. Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново със специалност „Педагог, детски и начален учител“. Има 20 год. трудов стаж, 10 от които учителски, от тях 9 год. в ОУ „ Отец Паисий“  гр. Кнежа.

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Цветомира Василева Савчовска-Шиндарска – старши  учител начален етап. Завършила СУ „Климент Охридски“   гр. София със специалност „Начален учител“. Има 14 год. трудов стаж. 13 год. учителски, 11 от които в ОУ „Отец Паисий“  гр. Кнежа. Класен ръководител на III клас.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Лилия Николаева Паньовска – старши учител ЦДО. Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново със специалност „Предучилищна и начална педагогика“. Има 13 год. трудов стаж, 11 от които учителски. В ОУ „Отец Паисий“  гр. Кнежа работи от 10 год.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Здравка Петрова Димитрова – старши учител ,начален етап. Завършила ЮЗУ Благоевград със специалност начален учител. С 21 год. учителски стаж, от които 16 год. в ОУ „Отец Паисий“  гр. Кнежа. Класен ръководител на IV клас.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..          Цветан Петков Пещенскистарши учител  ЦДО. Завършил ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново със специалност „Начална училищна  педагогика“. 15 год. педагогически стаж.    

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Мария Георгиева Обущарова – старши учител начален етап. Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методии“ – гр. Велико Търново със специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Има 23 год. учителски стаж, от които 7 год. в ОУ „Отец Паисий“ гр. Кнежа.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

         ПРОГИМНАЗИАЛНИ УЧИТЕЛИ

инж. Георги Цветанов Нешев – старши учител по математика, физика и информационни технологии. Завършил ПУ „Паисий Хилендарски“ със специалност „Учител по математика и физика“. От СУ „Климент Охридски“ придобива специалност „Учител по информатика“. Завършва в ТУ Габрово за инжинер по „Компютърни системи и технологии“. Общия трудов стаж е 26 години, от които 17 е учителски. Класен ръководител на VIа клас.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Валентина Христова Денинска – старши учител по история и цивилизации и география и икономика. Завършила ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново със специалности „История и цивилизация и География и икономика“. Има 31 год учителски стаж от които 30 в ОУ „Отец Паисий“  гр. Кнежа.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Стела Вълешкова – учител ЦДО прогимназиален етап. Завършила ШУ „Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен 2002 г. – Бакалавър с специалност „Биология и химия“.                                                                Магистър 2005 г. – „Органична химия“.                                 ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград – Професионална квалификация „Учител по немски език в Средно училище 2009 г.                                                    ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново – 2016 г. Магистър специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Учителски стаж – 7 години.                               

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ива Николаева Найденова-Данчева – учител по Физическо възпитание и спорт.Завършва бакалавърска степен  в Национална спортна академия „ Васил Левски“ гр. София през 2008 г. със първа специалност „ Треньор по футбол“ и втора специалност „Учител по физическо възпитание и спорт. През 2009 г. завършва магистърска степен със специалност „Физическо възпитание и спорт в средната образователна степен на СОУ“ в НСА „ Васил Левски. От 2010 до 2013 година специализира Фитнес подготовка на високо квалифицирани спортисти в Република Кипър. От 2015 г. до днес е учител по Физическо възпитание и спорт в ОУ „ Отец Паисий“. През 2018 г. става първата жена треньор на мъжки отбор по футбол във „В“ група. В момента е редовен докторант в НСА “Васил Левски“ гр. София с тема на дисертационният труд: „ Апробиране на методика за интердисциплинарно обучение по учебния предмет Физическо възпитание и спорт при ученици от начален етап на основна образователна степен “.Класен ръководител на VIIа клас.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Зорница Кирилова Савчовска – учител по Български език и литература. Завършила ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2013 година със специалност „Педагогика на обучението по Български език и литература и История“. В ОУ „Отец Паисий“ преподава от 2015 година.  Класен ръководител на VIIб клас.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….


Катя Миткова Йорданова – учител ЦДО начален етап. Завършва висшето си образование в Пловдив със специалност „Агрономство“ през 2008 г. През 2014 г. придобива професионална квалификация учител, като междувременно работи по специалността си в ПГЗ „Стефан Цанов“ гр. Кнежа. 2019 г. завършва Предучилищна и начална училищна педагогика в Педагогически колеж гр. Плевен. 4 години от общия стаж е в сферата на образованието.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Цветелина Валентинова Островска – учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда. Завършила в ПУ „Паисий Хилендарски“  гр. Пловдив със специалност “Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда“. Семейна с две деца. Има 16 год. трудов стаж, от които 14 год. в ОУ „Отец Паисий“ гр. Кнежа. Класен ръководител на V клас.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Силвия Димитрова Спирдонова – старши учител. Завършила ПУ „Паисий Хилендарски“  гр. Пловдив със специалност Математика и информатика. Семейна, с едно дете. Има 30 год. трудов стаж, от пет години в ОУ „Отец Паисий“  гр. Кнежа. Класен ръководител на VIб клас.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Светлин Иванов – старши учител ЦДО. Завършил 1981 ПУИ в гр. Дупница със специалност учител – Трудово политехническо обучение и Изобразително изкуство – прогимназиален профил. Има 37 години трудов стаж, от които 24 години – учителски. Има втори клас квалификация от 1989 г.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Пламен Савчев – старши учител по Български език и литература. Завършил ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново през 1985 г, специалност „Българска филология“. Има 33 години трудов стаж по специалността.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

инж. Райна Станчева Кутинска – старши учител по английски език. Завършила ВТУ „Ангел Кънчев“ гр- Русе със специалност „Машинен инжинер“. Придобива учителска правоспособност в СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София. Допълнителна квалификация в НБУ като учител по английски език.  Трудов стаж 30 години, от които 25 учителски. В ОУ „Отец Паисий“ гр. Кнежа от 2017 г.

 

………………………………………………………………………………………………………………………