ИСТОРИЯ

     SvPaisii320x240

         Паисиевата „История славянобългарска“ е първата искра на Възраждането.

Ние, колективът на Основно училище „Отец Паисий“, поддържаме и предаваме тази искра на бъдещото поколение български граждани. Вече сто  и десет години в нашите класни стаи деца се учат да четат и пишат, да се гордеят с Родината си, и станали вече големи хора – да ни правят горди с постиженията си.

119343856_3350917_knigi_3

     ОУ „Отец Паисий“ е създадено през 1910 година. В училището се обучават деца от първи до седми клас. Способни и квалифицирани учители се грижат децата да усвояват необходимите знания за пълноценна реализация в живота, но също така да бъдат отговорни и трудолюбиви хора.

     Паралелките са със сравнително малък брой ученици и това дава възможност преподавателите да отделят достатъчно внимание на всяко едно дете и да му окажат помощ за овладяване на материала.

     Училището има собствена кухня, която осигурява евтина, прясна и здравословна храна. За децата, които живеят сравнително далече, разполагаме с училищен автобус. С помощта на общината, колектива и родителите, класните стаи са обновени и можем да се похвалим с напълно оборудвани две компютърни зали.

В НАЧАЛОТО