ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

През учебната 2019 – 2020 г. в ОУ „Отец Паисий“ се избра нов Обществен съвет след изтичане на мандата на стария Обществен съвет.

Състава е:

Стелиян Еманоилов Славев-Велков – председател

Илко Луканов Островски – предложена от финансиращия орган

Цветелина Веселинова Андреева – секретар

Силвия Трифонова Вановска – член

Ирена Цветанова Къндинска – член

Резерви:

Мирела Орешенска

Владимир Пеловски

 

Иновативно училище 

Събития, свързани с учредяването и работата на обществения съвет:

07.12.2016 г. – на педагогически съвет в присъствието на представител на ученическото самоуправление и представител на предложените членове на обществения съвет обсъдиха и утвърдиха предложения състав на обществения съвет.

18.10.2016 г. – На общата родителска среща родители предложиха свои представители за членове на обществения съвет:

  1. Илонка Иванова Занкова – родител на Светлин Занков от 6 клас
  2. Стелиян Емануилов Славеев – Велков – родител на Богомил Славеев – Велков от 4 клас
  3. Тамара Николаева Горнишка – родител на Николай и Христо Горнишки от 4 клас
  4. Божидар Миролюбенов Савчовски – родител на Николай Савчовски от 8 клас
  5. Евгения Бодилкова – предложена от общината като представител на финансиращия орган
  6. Мариус Багрянов (резерва) – родител на Касандра Багрянова от 2 клас
  7. Илко Островски (резерва) – родител на Радослав Островски от 1 клас