ЗА ВАС УЧЕНИЦИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК СФО – СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

ГРАФИК СФО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VІІ КЛАС

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПИТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА НВО ЧУЖД ЕЗИК

заявление-НВО-чужд-език-19 (2)images

Седмично разписание за първи учебен срок: тук

Седмично разписание 19 -20 II срок.doc

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ  ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК2019-2020 –

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2019-2020

График на дежурните учители:

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВО НА УЧИТЕЛИТЕ

  *****

График за провеждане на втори час на класа:виж тук;  

ГРАФИК ЗА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА

*****

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

*****

 books

 

В НАЧАЛОТО