ЗА ВАС УЧЕНИЦИ

2021 – 2022 учебна година

График СФО юнска сесия

                             ВАЖНО!!!
Със Заповед № РД09-1803/31.08.2021 г. на Министъра на образованието и науката са определени дати за провеждане на изпитите от Национално външно оценяване, както следва:
                              IV клас
1. Български език и литература – 26 май 2022 г. – начало 10:00 часа.
2. Математика – 27 май 2022 г. – начало 10:00 часа.
                              VII клас
1. Български език и литература – 14 юни 2022 г. – начало 10:00 часа.
2. Математика – 16 юни 2022 г. – начало 10:00 часа.
3. Чужд език (по желание на ученика)  – 17 юни 2022 г. – начало 10:00 часа.

Седмично разписание 2021-2022 учебна година – втори срок

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация – втори срок

График за дежурство на учители – втори учебен срок

График – класни и контролни – втори срок

Граик за провеждане на консултации по учебни предмети през втори срок

График за ротация 07.02 – 18.02

Неучебни дни 31.01.2022 – 04.02.2022

График СФО – януарска сесия

График Олимпиади

График-ОРЕС за периода 06-10.12.2021 г.

График 29.11-03.12 2021 г.

График 23-26.11.2021 г.

График 22.11.2021 г.

ОРЕС-16_до_19.11.2021

ОРЕС-15.11.2021

Ротационно обучение 08.11.2021-30.11.2021

Седмично разписание 1-ви срок

Инструкции за изпълнение на дейностите за занимания по интереси

Училищна програма за занимания по интереси

2020 – 2021 учебна година

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ 2021 г.

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ЮНИ 2021 г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ СРОК

ДЕЖУРСТВА НА УЧИТЕЛИ ВТОРИ СРОК

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ ВТОРИ СРОК

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – 2 срок

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК СФО ФЕВРУАРСКА СЕСИЯ

 

books

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ – 1 срок

            *******

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВО НА УЧИТЕЛИТЕ И ЗА КОНСУЛТАЦИИ

          *******

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯimages

2019 – 2020 учебна година

ГРАФИК СФО – СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

ГРАФИК СФО

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В VІІ КЛАС

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПИТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА НВО ЧУЖД ЕЗИК

заявление-НВО-чужд-език-19 (2)

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ  ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК2019-2020 – СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2019-2020

 books

 

В НАЧАЛОТО