ИКТ в образованието

През учебната 2014-2015 година бе спечелен проект „ИКТ в образованието“, чрез който два кабинета бяха оборудвани с най-актуални компютърни конфигурации, бяха осигурени мултимедийни проектори, лаптопи и интерактивни бели дъски, както и бе осигурен интернет достъп на територията на цялата сграда.