За класните ръководители

препратки към статии

Как да създадем взаимоотношения на доверие и сигурност в класната стая? >>

Емпатичните майки >>

Интерактивните методи – реална алтернатива в работата на учителя >>


 

материали в текстов вариант

Описание на случаи на агресия от практиката на други преподаватели /за дискусия с ученици и родители/ >>

„Подарък  за дъщеря ми“ – тема за дискусия с класа и родителите >>

„Как училищата убиват творчеството“ – лекция на Сър Кен Робинсън за проблемите на образованието в световен мащаб >>

Методическа информация за разпознаване на деца в риск от насилие с включени чек листове

Интерактивни игри за ЧК >>


видео файлове

„Kaк училищата убиват творчеството“ лекция на Сър Кен Робинсънвидео >>

„Как може да има храна за всички в едно семейство?“ – кратък филм за дискусия /анимация/>>

„Баланс“ кратък филм за дискусия >>

„Добрия и лошия музикант“ – кратък филм за дискусия /анимация/ >>

„Маските на хората“ – кратък филм за дискусия >>

„Пещерни хора търсят огън“ –  кратък филм за дискусия /анимация/ >>

„Завръщането“ – кратък филм за дискусия >>

„Толерантност“ – кратък филм за дискусия >>

„Видео, което може да промени човешки живот“ – кратък филм за дискусия >>

„Забраненото образование“ дългометражен филм

………………………………………………………………………………………………………………………………….
Посетете страницата ни във Фейсбук за да дискутираме заедно >>