2019 Сваляне на всички снимки и видеозаписи от сайта!

Съгласно Закон за защита на личните дани от 2018 и съпътстващите го разпоредби на Комисията за защита на личните данни, всички снимки и видеозаписи от историята на училището са скрити от сайта на училището. На учениците ще бъде разяснено в какво се изразяват тези мерки, а на родителите ще се предоставят декларации за информираност и съгласие за публикуване на снимки и видеоматериал от събития свързани с дейността на училището.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.