За нас

СОУ “Отец Паисий” град Враца  е основано през 1984 г. Единственото профилирано училище по изкуствата в Северозападна България, и е едно от водещите в страната от този род училища. В него се обучават  ученици по музика, изобразително изкуство и хореография от 1 до 12 клас. Основно образование са завършили над 2000 ученика, а средно образование 1000 ученика, по голямата част от тях продължават образованието си във ВУЗ след което успешно се реализират по изучаваните профили, 10 от тях в момента работят в училището като преподаватели. В училището работят високо квалифицирани преподаватели както по профилираните така и по общо образователните предмети, което дава възможност учениците да получат задълбочени знания и добра подготовка. Към училището функционират танцови състави- фолклорни и съвременни танци, студия по изящни и приложни изкуства, музикални състави. Възпитаниците на училището триумфират по световни сцени и изложбени зали. В училището има съвременно оборудван компютърен кабинет с непрекъснат достъп до интернет.


Вашият коментар