„Creative pupils“

"Creative pupils" се реализира в рамките на програма "Etwinning" през учебната 2008/2009г. Проекта за има за цел да развитие творческите способности и комуникативните умения на английски език. Негов координатор е начално училище от Полша, а партньорите са от Италия, Турция, Румъния и България. По проекта работят учениците от ІІІ б клас с класен ръководител г-жа Светла Дикова и г-ца Ирена Антонова – учител по изобразително изкуство. Децата участваха в изработването на лого на проекта, нарисуваха красиви картини, използвайки различни техники, общуваха си със свои връстници от другите страни. Проектът получи висока оценка и знак за качество на програма "Etwinning".