Методическо обединение „Начално образование“

Емилия Иванова Бонева – главен учител начален етап

Светла Тодорова Дикова

Стоянка Владимирова Стоева

Елка Петрова Минчева

Мая Йотова

Юрий Петров

Галина Тошева

Мая Петрова