Профил „Музика“

Профил „Музика”

Съществува от първата година на създаването на училището като профилирано. 

Започва с профилирано обучение по народно и класическо пеене. Постепенно профилът се разнообразява и обогатява с различни инструменти / класически и народни /. Прибавя се и клас по естрадно пеене. В момента в профила се изучават пиано, акордеон, китара, флейта, тромпет, саксофон, ударни инструменти, тамбура, гъдулка, народно, класическо и естрадно пеене. Функционират средношколски смесен, хор, народен хор, камерен оркестър, фолклорна певческа група и студио. Наши възпитаници ежегодно участват в престижни национални и международни конкурси, където се представят успешно. Голяма част от завършващите средно образование продължават обучението си във ВУЗ по изучавания профил. Вече има наши ученици, постигнали значими успехи на професионалната сцена у нас и в чужбина. Шест възпитаници на училището в момента работят  в него като учители по музика.

 

Преподаватели:

Мая Илиева Чакалска  гл. учител „Изкуства“
Ина Петкова Николова
Юлия Игнатова 
Данчо Иванов Стоянов
Мариана Димитрова Ангелова
Александра Михайлова Петрова
Виолета Кирилова Мирчева
Агнеса Петкова Петкова
Светла Петрова Йорданова
Огнян Илиев Лупанов
Пламен Иванов Герганов
Ивайло Любенов Гаврилов
Момчил Томов