Випуск 2005

Абитуриентски концерт профил „Музика“ Випуск 2005

класни ръководители: Юлия Игнатова, Ц. Паралюзова и Йорданка Василева

видео>>