2015 – 2016 – ‘’Да свържем (не)свързаните’’

1 2

В този проект участват училища от три държави. Партньорите на училище ‘’Отец Паисий’’ са Основно училище  ‘’Dositej Obradović’’ от град Чичевац, Сърбия и училище “’Lef Sallata”’ от град Вльора, Албания. Идеята на този проект е да се приобщят неприобщените, да се създадат нови приятелства и атмосфера на сътрудничество между партньорските училища. Чрез различните дейности в трите страни нашите ученици ще се научат как да станат доброволци, да работят, да творят и да се забавляват заедно и как да се грижат едни за други. Главната цел на проекта е да се поставят здравите основи на бъдещи приятелски взаимоотношения по пътя на солидарността. В проектът ще вземе участие организацията на Червения кръст на Сърбия, чиито доброволци ще покажат как те помагат на нуждаещите се. По време на трите международни срещи, участниците в тях ще се научат колко е хубаво да бъдем хуманни, толератни, солидарни и съпричастни към съдбата на другите хора около нас. Друга цел на проекта е младите хора да преодолеят предразсъдъците и да изградят едно общо бъдеще независимо от различията по между им.