Механизъм за борба с тормоза в училище

Механизъм за превенция на училищното насилие >>

„Добрата и лошата агресия“ – помагало за учители, ученици и родители на деца 1 и 2 клас >> 

Представително изследване на млади хора между 15 и 24 г. възраст >> по проблема NEETs /виж повече за това тук>>/

Подробна методология за провеждане на проучванията във връзка с проблема NEETs >>

Оценка на състоянието и анализ на профила на подрастващите и младежите, които не работят, не учат и не се обучават (NEETS) – изд. Уницеф България >>

Тормоза в училища според Олвеус >>

Работа с „трудни деца“ /помагало за учители и родители/>>

Училище без насилие“ изд. на ОУ „Иван Батаклиев“ Пазарджик >>

„Опасностите, които крие насилието в училище и начините са превенцията му“ – изд. ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Факултет по Педагогика – реферат >>

Обучение на връстници по превенция на насилието и решаване на конфликти >>

„Как да пораснем заедно?“ – работилница за родители на деца 1-4 клас изд. Уницеф България >>

„Градивна и деструктивна агресия“ – помагало за учители, родители и деца >>

„Игри и приключения за малки и големи“ – наръчник за групова работа с деца >>

„Изгубеното бъдеще“ – изследване на феномените на необхващане в училище – изд. Уницеф България >>

Кибретормозът – изд. Уницеф България >>

Национален план за превенция на насилието над деца – 2012-2014 /актуален и в момента/ >>