2015/2017 „Сезони и обичаи“

С началото на учебната 2015/2016 г. стартира и проект по програма Еразъм „Разширяване на хоризонтите чрез опознаване на сезоните и обичаите в Европейските страни „

Целта на проекта е да се разработят и приложат иновативни практики, инструменти и методологии в училище, разширявайки качеството и приложимостта на образованието, по-конкретно във връзка с атрактивността на предметите, свързани с наука. Стимулирайки атрактивността на тези предмети чрез интересни дейности, свързани с криминологията и включвайки едновременно учители и деца от различни възрасти в проект, осъществяван на международно равнище, Euro4Science ще допринесе за намаляването на ранното отпадане от училище и ще интегрира учителите и учениците в една по-мотивираща училищна среда.

„Broadening Horizons by Discovering Unique Cultures and Seasons in European Countries“
„ Разширяване на хоризонтите чрез опознаване на сезоните и обичаите в Европейските страни „
С работно заглавие „Сезони и обичаи“
Европейски проект по програма „ Еразъм „ +
Координатор – Румъния
Партньори – България , Литва , Турция , Гърция, Полша
Продължителност – септември 2015 – август 2017 година
Паралелно с проекта ще работят и два клуба – Клуб Наука и Езиков клуб , които ще продължат работата си още една година след приключването на проекта .
Целта на проекта е да се разработят и приложат иновативни практики, инструменти и методологии в училище, разширявайки качеството и приложимостта на образованието, по-конкретно във връзка с атрактивността на предметите, свързани с наука. Стимулирайки атрактивността на тези предмети чрез интересни дейности и включвайки едновременно учители и деца от различни възрасти в проект, осъществяван на международно равнище, проекта ще допринесе за намаляването на ранното отпадане от училище и ще интегрира учителите и учениците в една по-мотивираща училищна среда.


Дейности през месец ноември , декември  ,януари

А2.

Заглавие: „Инфо бюлетин“ -За сезоните и природни феномени

Период: Ноември 2015 – януари 2016

Целева група:  ученици, на възраст 11- 15 г. от всички участващи училища

Желано въздействие:

– Подобряване на събирането на данни и компетентности

– Разработване на аналитични и синтетични умения

– Разработване на ИКТ умения

Цели:

– Търсене на различни видове информационни ресурси;

– Събиране на информация за сезоните и природни явления;

– Пишат есета за сезона;

– Направят снимки за всеки сезон

Материали, необходими: компютри, интернет връзка, научни книги, списания, документални филми, интернет страници, фото камера, A4 хартия.

Описание: Учениците правят :

             Уики страница, която ще съдържа теоретична информация за сезона.

             Пишат за всички сезони от своя страна и нейните природни явления.

             Търсят информация и материали от книги, списания, документални филми, уеб сайтове.

             Пишат есета.

             Презентации .

             Снимки за всеки сезон.

Резултати:

             уики страница,

             изложба на фотографии

             есета или PPT

Мониторинг и оценка: присъствието в списъка, дневник портфолио / дейност, наблюдение,

Разпространение: Материалите са пост на ScienceTube, брошури и списание проект и сайт на проекта

 

Дейности на клубовете

Клуб Наука

Слънчева система

Ноември 2015

Дейността по Клуб Наука през ноември е озаглавен „За Слънчевата система – Слънцето и планетите: Слънчевата система“.

Учениците ще направят една въображаема обиколка на Слънчевата система и откриване на четирите земни планети, подобни на Земята по размер, маса и състав.

Те ще  научат нови неща, които ще ги направят в състояние да разбере защо животът съществува само на Земята.

Те ще открият ролята на Слънцето в провеждането на Слънчевата система заедно и основните характеристики на всяка една от четирите планети, нещата, които правят всеки един от тях уникална.

 

Language Club

Нека се представим!

Ноември 2015

Дейността по Language Club през ноември е озаглавена „Да се представим!“.

Учениците ще практикуват поздравления, въвеждане на формули, те ще дадат лична информация за себе си.


презентации и материали по дейности

2017 – май

ноември 2016 Посрещане на гости по проекта >>

Видео филми и снимки

Seasons >>               Family>>                        d.g.p. >>

Лазаров ден >>

Нестинари

Етъра

Voyage

Formation of the seasons

Vratsa

февруари – март 2016 – презентация дейности

Враца през зимата

Прогноза за времето

Враца през лятото

Лазаровден в кв. Бистрец

Annual seasons

Моето хоби

Клуб Физика и Астрономия

Пеперуда

Цветница

Презентация

Презентация 1

Презентация 2

Презентация 3

Моето училище

Цв. Цолов – презентация

Моето семейство

Моето хоби