Проект – Following the waves of music around Europe – 2018-2020

Уебсайт https://ftwmae.webnode.com/

Following the waves of music around Europe” 2018-2020

Програма „Еразъм +”

Ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” (КД2)

Стратегически партньорства само между училища

Име на проекта: „Following the waves of music aroun Europe”

Начало: 01.09.2018

Край: 31.08.2020

Координатор по проекта: Италия – ISTITUTO COMPRENSIVO MODUGNO GALILEI гр. Монополи

Партньори по проекта:

България – СУ “Отец Паисий” гр. Враца

Гърция – Mousiko Sxoleio Katerinis гр. Катерини

Унгария – Hodmezovasarhelyi Liszt Ferenc Enek-zenei Altalanos Iskola гр. Ходмезьовашархей

Испания – EDUCACION ACTIVA COMPLUTENSE, S.COOP. MAD. гр. Алкала де Енарес

Португалия – Agrupamento de Escolas António Correia Oliveira гр. Еспосенде

Кратко описание на проекта:

Три са основните направления в проекта – музика, културни традиции и толерантност. Отправна точка е музиката – форма на изкуството, която представлява универсален език, считан за специален начин за мотивиране, информиране и изграждане. Всеки партньор ще представи традиционна народна музика и примери на най-добрите практики, обичаи и традиции. Специално внимание ще бъде обърнато на важността на ученето чрез ритъм и музика и ефекта, който то оказва върху ученическия мозък.

Цели на проекта:

 • Представяне на музиката, като основен способ за установяване на връзката между човека и народа, а също и начин на общуване и развитие на усещането за разнообразие, приобщаване и мултикултурност в учениците
 • Израстване чрез музика като начин на научаване и живеене
 • Познания по Европейско наследство
 • Обмен на междукултурен опит
 • Обмен на практики
 • Изграждане на нагласа към толерантност и откритост
 • Разширяване на културния мироглед
 • Развитие на ИКТ уменията
 • Подобряване на знанията по чужди езици

Дейности:

 • Конкурс за лого и ъгъл на Еразъм +
 • Проучвания, изследвания и изготвяне на въпросници за традиционната музика на всяка страна
 • Представяне на фолклорна музика, традиционни ритми и песни
 • Електронна книга за историята на музиката, характеристика на песните, инструментите и певците
 • Участия в радио програми
 • Кратки видео филми на тема музиката около нас и за нейното влиянието върху ежедневния живот на хората
 • 6 партньорски срещи, училищни срещи, интервюта
 • работа в класната стая и извън нея
 • уъркшопи, семинари, дискусии, брейн сторминг
 • Анализ на документи

Крайни продукти:

 • Уебсайт на проекта, основен блог и отделни блогове на всяко партньорско училище
 • Еtwinning платформа
 • Електронна книга на английски език, описваща проучванията, дейностите, събитията, методиката, оценяването и разпространяването на проекта
 • DVD със записи на изпълненията на учениците

Уебсайт https://ftwmae.webnode.com/