2017/2019 Cultural Treasure Chests „Културни съкровищници“

Програма „Еразъм+“

Ключова дейност Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)

Сектор Училищно образование

Стратегически партньорства само между училища

Име на проекта: Cultural Treasure Chests „Културни съкровищници“

Начало: 02-10-2017

Край: 01-10-2019

Координатор на проекта: Anayazi Ilkokulu, гр. Antakya, Турция

Партньори по проекта: СУ „Отец Паисий“, гр.Враца, България

Cristo Crucificado, гр. Мула, Испания

Scoala Gimnaziala“Alexandru Deparateanu“ гр. Rosiorii de Vede, Румъния

Istituto Comprensivo Gobetti, гр. Trezzano sul naviglio, Италия

Antakya Gazi Ortaokulu, гр. Хатай, Турция

Този проект е подготвен за да:

site >>

Подготви учебна среда за учениците и учителите да сътрудничат с ученици, учители и родители от други страни и училища;

Да разпознае важността на любовта, мира и приятелството във всички зони на нашият живот; да ги приложи в средата и да ги превърне в постоянно поведение.

Учениците да придобият убеденост и да изразяват техните собствени идеи за любовта, мира и приятелството като те самите създават Културните съкровищници

Да се построи мост чрез Културните съкровищници за да се подобрят взаимоотношенията между учениците, учителите и родителите от различни градове.

Да подобрят гледната точка в позитивна посока относно образованието;

Да допринесе за повишаване на рейтинга на училището в областта на образованието не само в областта, но също така и на национално ниво.

Да използва компютърни инструменти в образователните процеси и да остави позитивен ефект върху средата.


Програма „Еразъм+“
Ключова дейност Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)

SITE >>

Сектор Училищно образование
Стратегически партньорства само между училища
Начало: 01-09-2017
Край: 31-08-2019
Име на проекта: Music Connects Europe „Музиката Свързва Европа“
Координатор на проекта: Colegio Nuestra Señora del Carmen Fundación Educación Alternativa 1826, гр. Кадиз, Испания
Партньори по проекта: СУ „Отец Паисий“, гр. Враца, България
Zespol Szkol w Jankowie Przygodzkim, Przygodzice, Полша
I.C. „PRINCIPESSA ELENA DI NAPOLI“, гр. Палермо, Италия
Saldus vidusskola, гр. Салдус, Латвия
A Arsakeio Gymnasium Psychikou, гр. Athens-Palaio Psychiko, Гърция

Дейности по проекта:

2017-18
Септември-октомври: A1 Ъгъл на проекта. A2 Лого конкурс.
Октомври: Първа транснационална среща: Полша.
Ноември-декември: A3 Нека да се представим.
Януари-февруари: А4 проект за класическа музика. A5 Класическо музикално изпълнение
Март: 1-ва Мобилност: Италия.
Април: A6: Градска популярна музика: Търсене на информация.
Май: A7: Градска популярна музика: Изпълнение
Май: 2-ра мобилност: България.

2018-19
Септември: 2-ра транснационална среща: Латвия.
Ноември-декември: A8 Народна музика: Търсене на информация.
Януари-февруари: A9 Народна музика, изпълнение
Февруари-април: A10 Създаване на типичен инструмент.
Март: A11 Народна музика: По-дълбоко търсене.
Март-април: A12 Народна музика: Изпълнение
Март: Трета мобилност: Гърция.
Март-април: A13 Композиране на песен.
Май: 4-та мобилност: Испания.

Ние ще извършваме дейности преди, по време и след мобилността. Преди всяка мобилност ще провеждаме дейности в различни училища, а също и в многонационални групи, използвайки ИКТ инструменти като Padlet, Blogger, Skype в класната стая, Flipsnack, Pinterest и други … По време на обмена ще обсъждаме предишни дейности и учениците и учителите ще извършват дейности, организирани от приемащата страна и координаторите. След всеки обмен дейностите ще бъдат както дейности по оценка, така и по планиране.
Последователност на дейностите:
A1) Създаване на Ъгъл Еразмус Плюс във всяко училище. Цялото училище трябва да има пряк достъп до всички новини, свързани с проекта.
A2) Лого конкурс: Ще има конкурс за създаване на лого на нашия проект, което ще стане символ на проекта и неговото съдържание.
A3) Представяне на нашите училища, разясняване на различните класове, броя на учениците и учителите, както и оценките, класовете в които се преподава музика и ресурсите, на които можем да разчитаме. Ще бъде обяснено също как музиката засяга ежедневието ни в нашите училища, нашите градове и държави и ролята, която играе в живота ни. Учениците могат да подготвят презентация и да я покажат на останалите партньори в следващата мобилност.
A4) Да подготвим проект за класическа музика, произхождаща от нашите страни. Освен писмената или устна информация, този проект трябва да включва аудио и, ако е възможно, видеоклипове. Видът на презентацията ще бъде избран в предишната мобилност (Италия), като се опитваме да не повтаряме същия вид в следващите. Powerpoint, Prezy, „Play“ (изпълнение), видео … могат да бъдат избрани. Тъй като има широк спектър от информация, всяка страна ще избере обекта, който желае да сподели. Една от възможностите би била да се вземе решение за един известен композитор и да се говори за неговия живот и творчество.
A5) Вокално и инструментално изпълнение на класическа музика от всяка страна. То ще бъде репетирано преди пътуването и веднъж записано ще бъде показано на другите страни, на срещата в България и качено и на нашия уебсайт.
A6) Търсене на информация (писмена, аудио, видео …) относно аспекти на „градската популярна музика“ във всяка страна. Видът на презентацията ще бъде избран от учителите от всички училища в предишната мобилност. Може да бъде избран един или няколко модерни композитори или певци и можем да говорим за техния живот и творчество.
A7) Вокално, инструментално и с движения на тялото изпълнение и записването на популярна градска песен, избрана от учениците. То ще бъде показано на другите страни в следващата мобилност и също качено на нашия уебсайт.
A8) Ние ще се фокусираме върху традиционната (фолк) музика на всяка страна. Всяко училище ще извършва изследвания и синтез на традиционната музика и танци на своята страна. Както и предишната дейност, трябва да имате писмена или устна информация, аудио и / или видео. Форматът ще бъде избран от учителите на всички училища в предишната мобилност. Тя може да бъде: Powerpoint, Prezi, „Театрална история“, видео …
A9) Изпълнение (вокално / инструментално и авторско) и записване на традиционна песен. Записът ще бъде изложен на колеги от други страни в следващата мобилност и ще бъде публикуван на уебсайта.
A10) Изработването на типичен инструмент на традиционната музика на всяка страна, който дори може да бъде използван в споменатите преди това изпълнения.
A11) Ще задълбочим в традиционната музика на всяка страна. Този път ще се съсредоточим върху определен вид традиционна музика за да направим нашата култура малко по-известна. Форматът ще бъде избран на последната среща.
A12) Изпълнението (вокално / инструментално) и записването на друга песен, която ще бъде преподавана на другите страни в следващата мобилност и ще бъде публикувана на уебсайта.
A13) Композиране на песен за финалния концерт: В предишната мобилност ще бъде избрана песен, международно позната и модерна (ако е възможно), така че 4 от 6-те училища ще променят посланието на строфите в съответствие с придобитият ни до момента опит в този проект и какво той означава за нас. Двете останали училища ще променят текста на припева. По този начин ще имаме песен с четири строфи и два различни припева. Всяко училище трябва да репетира и записва своята част във формата, която е определена в предишната мобилност (Полша) и ще бъде изпратена на координатора на проекта в Испания, за да събере и създаде наша собствена песен. Накрая, песента ще се пее в Испания. Окончателният концерт ще бъде записан в HD от професионален екип и ще бъде качен на нашия уеб сайт, споделен чрез EPRP, eTwinning, социалните мрежи …


Програма „Еразъм+“

Ключова дейност Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)

Сектор Училищно образование

Стратегически партньорства само между училища

Име на проекта: Art as a Language

Начало: 01-09-2017

Край: 31-08-2019

Координатор на проекта: Gimnazjum z Oddzialami Dwujezycznymi nr 14 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej, гр. Варшава, Полша

Партньори по проекта: СУ „Отец Паисий“, гр.Враца, България

PASCAL English School, Larnaca, гр. Арадипу, Кипър

Col.legi Camí, гр. Барселона, Испания

Описание на проекта:

Изкуството като език е насочено към ученици от 12 до 15 годишна възраст. Главната цел на проекта е да позволи на ученици от различни страни, различна среда и вярвания да учат за други култури и да реализират чрез изкуство техните общи идеи, мисли, желания, чувства, но също така и техните разлики. Чрез песен ние може да разкажем история, чрез танци ние можем да представим култура и чрез картина ние можем да демонстрираме чувства. Поради това чрез различен контекст (танци, рисуване, музика, архитектура) ние можем да използваме всичките си сетива и умения и да формираме вид чувствителност към красотата на света. В същото време ние споделяме и познаваме богатото културно, природно и историческо наследство на Европа към което всичките страни допринасят и към които ние принадлежим. Първо ще разгледаме невероятната архитектура на Гауди в Барселона за да видим какви невероятни творби хората могат да направят. След това ще отидем на сцената за да потанцуваме Български фолклор. След това ще отидем на концерт на Шопен в неговата родина Полша, като отдадем почит на неговото творчество. И последно ще снимаме артифакти на Кипър и ще рисуваме стенописи в подобен стил. А междувременно в нашите училища, ще изследваме изкуството и ще правим изкуство.


Програма „Еразъм+“

Ключова дейност Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)

Сектор Училищно образование

Стратегически партньорства само между училища

Име на проекта: Together to Reach Efficient and Encouraging Schools

Акроним: T.R.E.E.S.

Начало: 01-09-2017

Край: 31-08-2019

SITE>>

Координатор на проекта: Collège Le Carré Ste Honorine, гр. Таверни, Франция

Партньори в проекта: СУ „Отец Паисий“, гр. Враца, България

COLEGIO SANTO ANGEL, гр. Севиля, Испания

Vilniaus savivaldybes Grigiskiu Sviesos gimnazija, гр. Вилнюс, Литва

1o Imerisio Geniko Lykeio Karditsas, гр. Кардица, Гърция

Целите на проекта са както следва:

1. Да се изостри чувствителността на участниците (ученици и възрастни) към проблема с отпадането от училище в различните европейски страни: – Включване на специалисти, за да се предложат мерки за превенция на отпадането от училище във всяка страна, включена в проекта. – Организиране на дебати, за да се вникне по-добре в проблема с отпадането от училище.

2. Практически образователни дейности с участващите ученици: – Използването на английски език (писмено и устно) между учениците от различни европейски страни чрез различни дейности. Това ще има тройна полза: езикови усъвършенствания, откритост към другите, създаване на образ за себе си. – Насърчаване на любопитство да се открият и други култури чрез проекта; като направим и училището едно по-привлекателно място по този начин. Мобилностите ще дадат възможност за работа в международни групи на място , провеждани под контрола на учители.

3. Разработване на инструменти, за борба срещу отпадането от училище в участващите институции: – Обединяване на инструментариума в училищата от различни страни, за обмен на най-добри практики.

По време на проекта, ученици и преподаватели са призовани да се включи в проекта в рамките на дейности свързани с проекта.

От учениците се очаква:

– участие в проект, който ще ги отведе до мобилизиране на ресурси и развитието на умения в различни условия, отпреди (на базата на алтернативни методи на преподаване, ), за да променят своя поглед към училището и по този начин се предотврати рискът от отпадане;

 – осъзнаване на проблема с отпадането от училище в Европа, който ги прави посланици на каузата сред връстниците си, да се създаде дух на солидарност около задържането на училище;

 – подобряване на овладяването на определени умения, особено в областта на чуждите езици, история, география, гражданско възпитание, компютърна грамотност; резултатите ще бъдат конкретно в ученически продукции (плакати, табла, презентации, лога, статии …); 

– увеличаване на постиженията на учениците в различни изпити


СУ „Отец Паисий“ работи по нови европейски проекти /в-к Конкурент 2.11.2017/