Концерти през учебната 2008-2009

Абитуриентски концерт Профили „Музика“ и „Хореография“