Заедно за един творчески свят

Проект за партньорство между училища от страни на ЕС финансиран по програма „Коменски“
сайт на проекта >>

Снимки от гостуване в Румъния >>
Снимки от гостуване в Румъния 2>> 
Снимки от гостуване в Испания >>
Снимки посещение на Плевен >>
Снимки от Враца >>
Снимки от България >>
Снимки от мобилности и екип на проекта >>

Кратко описание на планираното Партньорство

Като се има предвид  спецификата на координиращата институция, както и значението на неформалното образование, целта на партньорството е да предложи на младежта серия от ефективни начини за прекарване на  свободното си време. Да развиват въображението си и да се запознаят с културите си и синонимния речник на европейските ценности.

Крайният продукт на проекта ще бъде фестивал, където всички училища-партньори ще представят музикални програми, чиято тема е „Заедно за творчески свят.“

Народни танци, видео изображения, музика, разкази и легенди, изкуство, туристически и културни цели ще бъдат представени по време на изпълненията по атрактивен начин. Участниците деца ще съберат цялата необходима информация.Необходимо ще е използване на М-скрипт, обмен на информация с чуждестранните си партньори, писане на сценария и оформление на сцената.В края на фестивала,  всяко училище ще представи шоуто си.

Така че всички дейности, описани по-долу представляват част от крайната цел на проекта.

Този проект насърчава обмена на идеи, знания и обичаите чрез творчески дейности като: писане, рисуване, изобразително изкуство, музика, театър, танц, уеб дизайн.

ЦЕЛИ

– Стимулиране на творчеството и иновациите
– Насърчаване на учениците и цялото общество към възможност за развитие на положителни нагласи към другите раси, култури и религии, които са с ниво на класификация
– Развитието на ИКТ предимства като ефективен и ефикасен начин за предаване на идеи, мнения и знания
– Да се запознаят с основните норми на виртуалното общуване
– Развитието на критическото мислене чрез търсене, избор и организиране на информационни единици, които се отнасят за избраната тема
– Да се включат в проекта членовете на училищната общност, които са в неравностойно положение
– Разработване на комуникативни умения на чужд език чрез писане и четене
– Децата да се запознаят  с работа в екип
– Да се помогне на децата да преоткрият страната си
– Да си сътрудничат с деца и учители от други страни
– За разработване на нови педагогически методи, които включват  изкуства (театър, танци, музика, визуални изкуства, пластични изкуства)