Профил „Хореография“

    Той е най-младият от профилите в училището. Започва с приемането на осем ученика в смесена паралелка с профил „Музика”. Разкриването му запълва една ниша в град Враца, за което говори изключителният интерес към него от страна на ученици и родители. За кратко време подготовката, която получават учениците от този профил ги превръща в гръбнака на всички танцови състави на територията на града. Професионалната работа на учителите по хореография във функциониращите в училището състави ги прави желани участници във всяко значимо събитие в културния живот на града и областта. Наши танцови формации успешно се представят на конкурси и фестивали, което повдига самочувствието им и ги мотивира да се занимават с танцово изкуство. Изключително висок е процентът на реализация във ВУЗ след завършване на средно образование. Наши възпитаници вече играят в някои от най-престижните ансамбли за народни песни и танци в страната. Като учители по хореография в момента в училището работят четирима наши ученици.

 

 

 

 

 

Анелия Цветанова
Хранимир Павлов
Галина Димитрова
Николай Нанков
Пламена Гешковска
Румен Софиянски