Документи

2018-2019 година

Oтчет бюджет 2018 >>

Протокол стипендии I уч.срок >>

Правилник за дейността на СУ „Отец Паисий“ Враца >> актуализиран на 11.09.2018г.

Отчет на бюджет 2018 III тримесечие >>

2017-2018 година

Отчет на бюджет 2 тримесечие 2018

Отчет на бюджет I тримесечие 2018

Програма за прием на ученици за 2018/2019 г.

График сам.форма сесия май 2018

Бюджет 2018 – /ПС на 28.03.2018/ >>

Правила за прием в I клас за 2018/2019 заповед на кмета на Община Враца>>

Списък на получатели на стипендии 2 уч. срок 2017/2018 >>

Правила за стипендии II уч. срок 2017/2018 г. >>

Информация за изпълнение на индивидуален учебен план 2017/2018

Списък групи по „Твоят час“ – 2017б2018 г. –

Съобщение за изпити самостоятелна форма януари 2018 >>

Списък стипендии за I уч. срок>>

Списък учебници за 8-12 клас >>

2017 отчет бюджет III тримесечие >>

 

 

2016 – 2017 годинa

2017 Отчет за изпълнение бюджет II тримесечие >>

2017 Отчет за изпълнение на бюджет I тримесечие >>

Протокол – списък стипендии II уч. срок 2016-2017 година >>

Отчет на бюджет на СУ „Отец Паисий“ Враца към 31.12.2016г. >>

Протокол стипендии на ученици I учебен срок 2016-2017 година >>

Заповед корекции на стипендии I уч. срок >>

2015-2016 година

Отчет бюджет 30 .09.2016 – 1 >>

2 >>

3>>

Отчет за шест месечие 2016 >>

Отчет на бюджета към 31.03.2016 >>

Списък на ученици одобрени за стипендии 2 учебен срок 2015/2016 г >>

Информация за разходите по проект ACES >>

Информация за разходите по проект „Еразъм“ >>

Информация за изпълнение на Делегиран бюджет 2015 >>

Информация за изпълнение на разходите за целодневно обучение >>

Информация за изпълнение на разходите по програма „Включващо обучение“ >>


 

Списък на ученици одобрени за стипендии I учебен срок >>

списък на учебници 8-12 клас >>

Отчет на бюджет за III тримесечие 2015 >>

2014-2015 година

Бюджет за финансова 2015 >>

Отчет бюджет І тримесечие 2015 >>

Oтчет бюджет II тримесечие 2015 >>

 


Стратегия за развитие на СОУ „Отец Паисий“ 2014 – 2017г. >>  / от ПС на 09.10.2014/Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище >>

План за проиводействие на училищния тормоз >>

План за работа на УКЗПППМН >>