Архив на категория: ДОКУМЕНТИ

от 01.01.2023 до 31.12.2023 година

Бюджет – начален план по пълна единна бюджетна класификация за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

Финансов отчет към 31.03.2023 година

Финансов отчет към 30.06.2023 година

Финансов отчет към 30.09.2023 година

Финансов отчет към 31.12.2023 година

Бюджет – начален план от 01.01.2022 до 31.12.2022 година

Бюджет – начален план по пълна единна бюджетна класификация за периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г.

Финансов отчет към 31.03.2022 година

Финансов отчет към 30.06.2022 година

Финансов отчет към 30.09.2022 година

Финансов отчет към 31.12.2022 година