Архив на категория: ПРОЕКТИ

Проект УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2 (2022-2023)

Министерството на образованието и науката продължава изпълнението на проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд и през учебната 2022/2023 г.
Основната цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към пазара на труда.
Целева група на проекта са ученици, обучавани в държавните и общинските професионални гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

 

Ученици от ХІ и ХІІ клас в ПГССТ „Н.Й.Вапцаров“ – Левски, обучаващи се по професията „Техник на селскостопанска техника“ участват по проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически практики – 2“ в реална работна среда, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Те придобиват практически умения в земеделско предприятие, начините за експлоатация и обслужване на
земеделската техника, като тези умения ще бъдат усъвършенствани чрез работа с машините.

 

Учениците от 12 клас, от ПГССТ „Н.Й.Вапцаров“, гр.Левски от специалност „Оператор информационно осигуряване“ участват в проект „Ученически практики – 2“. Те прилагат на практика получените знания и умения в реална работна среда, със съдействието на наставници от ЗПК „Напредък“-с. Изгрев и „МИМ- АГРО“ ЕООД-гр. Левски.

Проект „УСПЕХ“

379810_215153268570106_1404564632_n

клуб „Млад пчелар“

                    В клуб „Млад пчелар“ по проект Успех с ръководител инж. Йордан Димитров, 15 ученици от ПГСС „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Левски се обучавах в създаването и отглеждането на пчелни семейства.

photo0397 photo0399 photo0400 photo0401photo0402  photo0403  photo0404photo0405 photo0406 photo0407 photo0408 photo0409 photo0410 photo0411 photo0412 photo0413 photo0414 photo0415 photo0416 2015-02-14 13.57.58-1 photo0396

клуб „Аз мога“

Изложба на Коледните картички в ПГСС „Н. Й. Вапцаров“ преди участието им в Общинското състезание „Коледна приказка“, на което ученици от клуб „Аз мога“ по проект УСПЕХ с ръководител Юлия Кръстева спечелиха 2-ро и 3-то място, и две поощрителни награди.

 

 

DSCI4800 DSCI4801 DSCI4802 DSCI4803 DSCI4823 DSCI4824 DSCI4825 DSCI4826 DSCI4827 DSCI4830 DSCI4833 DSCI4835 DSCI4798DSCI4836

 

 

 

 

 

 

 

 

клуб „Млад монтьор на дизелова апаратура“

Представителна изява на учениците от клуб „Млад монтьор на дизелова апаратура“ с ръководител Любомир Стефанов.

10859851_1529338404003737_707312367_n 10866669_1529338360670408_281958845_n 10872354_1529338384003739_438076324_n 10872470_1529338390670405_1033495853_n 10847012_1529338400670404_1028450252_n