Архив на категория: СЧЕТОВОДНИ

от 01.01.2023 до 31.12.2023 година

Бюджет – начален план по пълна единна бюджетна класификация за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

Финансов отчет към 31.03.2023 година

Финансов отчет към 30.06.2023 година

Финансов отчет към 30.09.2023 година

Финансов отчет към 31.12.2023 година

Бюджет – начален план от 01.01.2022 до 31.12.2022 година

Бюджет – начален план по пълна единна бюджетна класификация за периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г.

Финансов отчет към 31.03.2022 година

Финансов отчет към 30.06.2022 година

Финансов отчет към 30.09.2022 година

Финансов отчет към 31.12.2022 година

Бюджет – начален план от 01.01.2021 до 31.12.2021 година

Бюджет – начален план по пълна единна бюджетна класификация за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

Финансов отчет към 31.03.2021 год.

Финансов отчет към 30.06.2021 год.

Финансов отчет към 30.09.2021 год.

Финансов отчет към 31.12.2021 год.

Бюджет – начален план от 01.01.2020 до 31.12.2020 година

Бюджет – начален план по пълна единна бюджетна класификация за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

Финансов отчет към 31.12.2020 година.

Финансов отчет към 30.09.2020 година.

Финансов отчет към 30.06.2020 година.

Финансов отчет към 31.03.2020 година.

Бюджет – начален план от 01.01.2019 до 31.12.2019 година

Бюджет – начален план по пълна единна бюджетна класификация за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Финансов отчет към 31.03.2019 год.

Финансов отчет към 30.06.2019 год.

Финансов отчет към 30.09.2019 год.

Финансов отчет към 31.12.2019 год.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП)

сайт на НАП
Електронни услуги на НАП > ВХОД В ПОРТАЛА за Е-Услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП) > Заявление за ползване на електронни услуги с КЕП на задълженото лице
Пробвано Август 2021г. с браузър Internet Explorer и предварително поставен електронен подпис. Също така, за да стане се наложи да сменя 64-битовата версия на Java с 32-битова.