Архив на категория: ПЛАН-ПРИЕМ

Прием за учебната 2023/2024 година

Държавен план-прием в VІІІ клас на ПГССТ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Левски за учебната 2023/2024 година, утвърден със Заповед № РД-08-306/18.04.2023 г. на началника на РУО – Плевен

ГРАФИК (от МОН) на дейностите по приемането на ученици в 8-ми клас по държавен план-прием за учебната 2023/2024 година

ДОПЪЛНЕНИЕ (от МОН) към горния график, отнасящо се за четвърти етап на класиране.

ГРАФИК (обобщение от ПГССТ) на дейностите по приемането на ученици в 8-ми клас за учебната 2023/2024 година

 

Прием за учебната 2022/2023 година

КОДОВЕ на професии за въвеждане при кандидатстване от сайта infopriem.mon.bg за 2022/2023 учебна година

ИНФОРМАЦИЯ относно свобдни места за ученици за 2022/2023 учебна година

ГРАФИК на дейностите по приемането на ученици в 8-ми клас по държавен план-прием за учебната 2022/2023 година

ЗАПОВЕД за определяне на училищна комисия за приемане на документи и записване на приетите ученици след основно образование в 8-ми клас по ДПП за учебната 2022/2023 година

В помощ на родителите на седмокласниците – указание за кандидатстване онлайн за учебната 2020/2021 година

В помощ на родителите на седмокласниците

Указание за кандидатстване на седмокласници в ПГССТ „Вапцаров“ гр. Левски за учебната 2020-2021 Онлайн, или на хартиен носител!

Необходими документи за участие в приема след завършено основно образование

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас

Важно за седмокласниците и техните родители, относно подаване на документи за участие в класирането за прием в VІІІ клас в неспециализираните училища за учебната 2020/2021 година