Архив на категория: ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС)

Подготовка за осигуряване на условия за ОРЕС (01.10.2020)

ИНФОРМАЦИЯ Относно подготовка за осигуряване на условия за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

ДЕКЛАРАЦИЯ Относно подготовка за осигуряване на условия за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)