Архив на категория: ЗДИППК

Задължителни Държавни Изпити за Придобиване на Професионална Квалификация

ЗДИППК СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2021-2022

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА – СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ

СРОКЪТ за подаване на заявления, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ / ЗДИППК през сесия „август-септември“ е от 27 юни 2022 година до 08 юли 2022 година.

ЗДИППК СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2021-2022

ГРАФИК за провеждане на Задължителни Държавни Изпити за Придобиване на Професионална Квалификация (ЗДИППК) за 2021/2022 учебна година – сесия май-юни.

Кога и къде зрелостниците могат да се запознаят със своята оценена изпитна работа от ЗДИППК – част по теория на професията.

Явяване на ДИ за ППК 2021-2022 учебна година

Информация за ученици от минали години.

Примерно Заявление за явяване на ДИ за ППК – обозначеното с червено е за ученици от 12 клас на учебната 2021/2022 г., а трите позиции важат за ученици от минали години; /Краен срок за подаване – 20.12.2021 г./

Изпити за професионална квалификация 2020г.

Учениците от 12 клас могат да подават заявления за допускане до изпити за професионална квалификация онлайн до 09.04.2020 година (включително).
Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика, сканирано и изпратено на електронната поща на училището  pgss_vapcarov@abv.bg

заявление във формат .docx

заявление във формат .pdf