ЗДИППК СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2021-2022

ГРАФИК за провеждане на Задължителни Държавни Изпити за Придобиване на Професионална Квалификация (ЗДИППК) за 2021/2022 учебна година – сесия май-юни.

Кога и къде зрелостниците могат да се запознаят със своята оценена изпитна работа от ЗДИППК – част по теория на професията.