Архив на категория: ДЗИ

ДЗИ (ЗДИППК) сесия август-септември 2024 година

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!
График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК) през сесия август-септември на учебната 2023 – 2024 година.

ДЗИ сесия август-септември 2022 година

СРОКЪТ за подаване на заявления, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ / ЗДИППК през сесия „август-септември“ е от 26 юни 2022 година до 08 юли 2022 година.