Дневни разписания

Дневно разписание за II учебен срок на 2023-2024 учебна година.

Дневно разписание за I учебен срок на 2023-2024 учебна година.

Информация за организацията на учебния ден за 2023-2024 учебна година.

 


Дневно разписание за I учебен срок на 2022/2023 учебна година.

Дневен режим на учениците, живеещи в общежитието за 2022-2023 учебна година.

Информация за организацията на учебния ден за 2022-2023 учебна година.

 


Дневно разписание за I учебен срок на 2021/2022 учебна година.

Дневно разписание за II учебен срок на 2021-2022 учебна година.

Дневен режим на учениците, живеещи в общежитието за 2020-2021 учебна година.

Информация за организацията на учебния ден за 2021-2022 учебна година.