Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт
„Никола Йонков Вапцаров“
град Левски

 

КОНТАКТИ
п.к. 5900, обл. Плевен, гр. Левски, ул.”Индустриална” № 1
e-mail: info-1500613@edu.mon.bg
0650/ 825-66, 822-24, 822-61