Колектив

инж. Йордан Димитров
Директор
преподава по:
 • Диагностика и ремонт
 • Производствена практика
инж. Константин Костадинов
Заместник-директор по учебната дейност
преподава по:
 • Трактори и автомобили
 • Трактори и автомобили – Двигатели с вътрешно горене
 • Транспортна и складова техника
Юлия Кръстева
Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“, Старши учител
преподава по:
 • Математика
 • Информационни технологии
 • Информационни технологии в професията
Ваня Георгиева
Старши учител
преподава по:
 • Български език и литература
Мелиха Зенолова
Старши учител
преподава по:
 • Български език и литература
 • Руски език
Анелия Тотева
Старши учител
преподава по:
 • Предприемачество
 • Икономика
 • Чужд език по професията
 • Английски език
 • Логистика
Наташа Величкова
Учител
преподава по:
 • Философия
 • География и икономика
 • Гражданско образование
 • История и цивилизации
Людмила Ленкова
Учител
преподава по:
 • Физика и астрономия
Мирослав Данаилов
Учител
преподава по:
 • Гражданско образование
 • Физическо възпитание и спорт
инж. Бойчо Русалинов
Старши учител
преподава по:
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Безопасност на движението
 • Експлоатация на земеделска техника
 • Електроника
 • Електротехника
 • Мехатронни системи в автотранспортната техника
 • Основи на земеделието – Материалознание – теория
 • Основи на земеделието – Металообработване – практика
 • Производствена практика
 • Техническо чертане
 • Техническо чертане – Оразмеряване
 • Техническо чертане – Машинознание
 • Хидравлични и пневматични устройства
 • Автоматизирани системи в земеделието
Калин Кирилов
Старши учител
преподава по:
 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда
 • Бизнескомуникации в спедицията
 • Бизнес комуникации – Делова коренспонденция
 • Бизнес комуникации – Текстообработка – практика
 • Основи на земеделието – Животновъдство
 • Основи на земеделието – Растениевъдство
 • Стокознание – Документиране
 • Логистика – Документиране
 • Логистика – Документиране – практика
инж. Георги Георгиев
Учител
преподава по:
 • Земеделска техника
 • Земеделска техника – практика
 • Основи на земеделието
 • Основи на земеделието – Механизация в земеделието
 • Прибираща земеделска техника
 • Трактори и автомобили – практика
 • Земеделска техника – Почвообработващи машини – практика
 • Земеделска техника – Машини за сеитба – практика
 • Земеделска техника – Почвообработващи машини
 • Трактори и автомобили – Двигатели с вътрешно горене – практика
 • Трактори и автомобили – Ремонтно дело – практика
 • Земеделска техника – Експлоатация и ремонт – практика
 • Трактори и автомобили – Механизми и системи – практика
Светлозар Камбуров
Старши учител
преподава по:
 • Диагностика и ремонт – практика
 • Експлоатация на земеделска техника – практика
 • Основи на земеделието – Механизация в земеделието – практика
 • Основи на земеделието – практика
 • Прибираща земеделска техника – практика
 • Работа с машинно-тракторни агрегати – практика
 • Технологии на отглеждане на земеделски култури – практика
 • Трактори и автомобили – практика
 • Управление на моторно превозно средство – практика
инж. Вихрен Рогашки
Учител
преподава по:
 • Безопасност на движението по пътищата
 • Двигатели с вътрешно горене
 • Двигатели с вътрешно горене – практика
 • Работа с машинно-тракторни агрегати – практика
 • Технологии на отглеждане на земеделски култури
 • Управление на моторно превозно средствo кат. В
 • Управление на моторно превозно средство – практика
 • Обслужване и ремонт на автотранспортна техника – практика
инж. Иван Дълбоков
Възпитател