Архив на категория: ИЗПИТИ

ДЗИ (ЗДИППК) сесия август-септември 2024 година

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!
График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК) през сесия август-септември на учебната 2023 – 2024 година.

ЗДИППК СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2021-2022

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА – СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ

СРОКЪТ за подаване на заявления, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ / ЗДИППК през сесия „август-септември“ е от 27 юни 2022 година до 08 юли 2022 година.

ЗДИППК СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2021-2022

ГРАФИК за провеждане на Задължителни Държавни Изпити за Придобиване на Професионална Квалификация (ЗДИППК) за 2021/2022 учебна година – сесия май-юни.

Кога и къде зрелостниците могат да се запознаят със своята оценена изпитна работа от ЗДИППК – част по теория на професията.

ГРАФИЦИ на изпити за определяне на срочни оценки

ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка по предмети от I учебен срок на 2023/2024 учебна година.

 


ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка по предмети от I учебен срок на 2021/2022 учебна година.

Явяване на ДИ за ППК 2021-2022 учебна година

Информация за ученици от минали години.

Примерно Заявление за явяване на ДИ за ППК – обозначеното с червено е за ученици от 12 клас на учебната 2021/2022 г., а трите позиции важат за ученици от минали години; /Краен срок за подаване – 20.12.2021 г./

ДЗИ сесия август-септември 2022 година

СРОКЪТ за подаване на заявления, регистриране на заявленията в софтуерния продукт и издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ / ЗДИППК през сесия „август-септември“ е от 26 юни 2022 година до 08 юли 2022 година.

Изпити за професионална квалификация 2020г.

Учениците от 12 клас могат да подават заявления за допускане до изпити за професионална квалификация онлайн до 09.04.2020 година (включително).
Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика, сканирано и изпратено на електронната поща на училището  pgss_vapcarov@abv.bg

заявление във формат .docx

заявление във формат .pdf

НВО по чужд език и дигитални компетентности в края на 10 клас

  
Учениците от 10 клас по желание могат онлайн да подават заявления за полагане на изпит от Националното външно оценяване до 09.04.2020 година (включително).

Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището  pgss_vapcarov@abv.bg

За желаещите:

  1. Заявление за полагане на изпит от Националното външно оценяване по чужд език в края на 10 клас:
  2. Заявление за полагане на изпит от Националното външно оценяване по информационни технологии в края на 10 клас: