ГРАФИК поправителни изпити 12 клас – май 2024

График за провеждане на поправителни изпити и изпити за определяне на годишна оценка с ученици от 12 клас – дневна и самостоятелна форма на обучение през 2023/2024 учебна година (сесия май).