Индивидуални учебни планове 2023-2024

Индивидуален учебен план на Александрина Петрова Амброзова за професионално образование по рамкова програма А – ВАРИАНТ А3 с придобиване на първа степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

  • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 621 „Растениевъдство и животновъдство“
  • ПРОФЕСИЯ: код 621110 „Работник в растениевъдството“
  • СПЕЦИАЛНОСТ: 6211102 „Трайни насаждения“

КЛАС: VIII – СОП
Левски, 2023 година

 

Индивидуален учебен план на Симона Петрова Тодорова за професионално образование по рамкова програма А – ВАРИАНТ А3 с придобиване на първа степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

  • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 621 „Растениевъдство и животновъдство“
  • ПРОФЕСИЯ: код 621110 „Работник в растениевъдството“
  • СПЕЦИАЛНОСТ: 6211102 „Трайни насаждения“

КЛАС: VIII – СОП
Левски, 2023 година

 

Индивидуален учебен план на Владислав Веселинов Атанасов за професионално образование по рамкова програма А – ВАРИАНТ А3 с придобиване на първа степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

  • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 621 „Растениевъдство и животновъдство“
  • ПРОФЕСИЯ: код 621110 „Работник в растениевъдството“
  • СПЕЦИАЛНОСТ: 6211102 „Трайни насаждения“

КЛАС: VIII – СОП
Левски, 2023 година