УУП Дневна форма на обучение 2022-2023

Училищен Учебен План за професионално образование по рамкова програма В – ВАРИАНТ В6 с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 621 „Растениевъдство и животновъдство“
 • ПРОФЕСИЯ: код 621070 „Техник на селскостопанска техника“
 • СПЕЦИАЛНОСТ: 6210701 „Механизация на селското стопанство“

КЛАС: VIII А
Левски, 2022 година

 

Училищен Учебен План за професионално образование по рамкова програма В – ВАРИАНТ В6 с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 621 „Растениевъдство и животновъдство“
 • ПРОФЕСИЯ: код 621070 „Техник на селскостопанска техника“
 • СПЕЦИАЛНОСТ: 6210701 „Механизация на селското стопанство“

КЛАС: IX А
Левски, 2022 година

 

Училищен Учебен План за професионално образование по рамкова програма В – ВАРИАНТ В6 с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 840 „Транспортни услуги“
 • ПРОФЕСИЯ: код 840110 „Спедитор-логистик“
 • СПЕЦИАЛНОСТ: 8401101 „Спедиция, транспортна и складова логистика“

КЛАС: IX А
Левски, 2022 година

 

Училищен Учебен План за професионално образование по рамкова програма В – ВАРИАНТ В6 с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 621 „Растениевъдство и животновъдство“
 • ПРОФЕСИЯ: код 621070 „Техник на селскостопанска техника“
 • СПЕЦИАЛНОСТ: 6210701 „Механизация на селското стопанство“

КЛАС: X А
Левски, 2022 година

 

Училищен Учебен План за професионално образование по рамкова програма В – ВАРИАНТ В5 с придобиване на втора степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“
 • ПРОФЕСИЯ: код 525020 „Монтьор на транспортна техника“
 • СПЕЦИАЛНОСТ: 5250201 „Автотранспортна техника“

КЛАС: X Б
Левски, 2022 година

 

Училищен Учебен План за професионално образование по рамкова програма В – ВАРИАНТ В6 с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 621 „Растениевъдство и животновъдство“
 • ПРОФЕСИЯ: код 621070 „Техник на селскостопанска техника“
 • СПЕЦИАЛНОСТ: 6210701 „Механизация на селското стопанство“

КЛАС: XI А
Левски, 2022 година

 

Училищен Учебен План за професионално образование по рамкова програма В – ВАРИАНТ В5 с придобиване на втора степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“
 • ПРОФЕСИЯ: код 525020 „Монтьор на транспортна техника“
 • СПЕЦИАЛНОСТ: 5250201 „Автотранспортна техника“

КЛАС: XI А
Левски, 2022 година

 

Училищен Учебен План за професионално образование по рамкова програма В – ВАРИАНТ В6 с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 621 „Растениевъдство и животновъдство“
 • ПРОФЕСИЯ: код 621070 „Техник на селскостопанска техника“
 • СПЕЦИАЛНОСТ: 6210701 „Механизация на селското стопанство“

КЛАС: XII А
Левски, 2022 година

 

Училищен Учебен План за професионално образование по рамкова програма В – ВАРИАНТ В5 с придобиване на втора степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език.

 • ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 482 „Приложна информатика“
 • ПРОФЕСИЯ: код 482020 „Оператор информационно осигуряване“
 • СПЕЦИАЛНОСТ: 4820201 „Икономическо информационно осигуряване“

КЛАС: XII А
Левски, 2022 година