ИНФОРМАТИКА – 11 клас – МОДУЛ 1  ОБЕКТНО – ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ  СЪС C#

 

 МОДУЛ 1
 ОБЕКТНО – ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ  СЪС C#
 Компютърът.
Езици за програмиране.
Инструменти и среди за програмиране.
Интегрирана среда за програмиране Visual Studio.

Структура на програмата.
Структура на програмата./ Упражнение.
Основни операции и оператори. / Упражнение.
Изчислителни процеси. Линейни процеси.
Линейни изчислителни процеси – упражнение.
Сравнения и логически операции.
Разклонени изчислителни процеси.
Циклични изчислителни процеси.
Оператори за цикъл с условие. / Упражнение.
Обекти и класове от обекти.
Класове.
Клас с контролирани атрибути.
Функции и методи.
Конструктори.
Предаване на аргументите. / Упражнение.
Елементи на графичния интерфейс.
Графични компоненти.
Агрегатни типове.
Масиви_самостоятелна работа. Задача1; Задача2.
Файлове.
Четене на обекти от файл.
Документиране на клас. Сериализация.
Капсулиране. Статични атрибути и методи.
Йерархии от класове.
Полиморфизъм.
Абстрактни класове. Интерфейси.
Изключения.