Учебни ресурси

Прогимназиален етап
5 клас – ИТ – ООП
6 клас – ИТ – ООП – тук
7 клас – ИТ – ООП – тук

Първи гимназиален етап
8 клас –  ИТ – ООП – тук
8 клас – Информатика – ООП – тук
9 клас –  ИТ – ООП – тук
10 клас –  ИТ – ООП – тук

Втори гимназиален етап
11 клас –  ИТ – ПП
11 клас –  Инфоматика – ПП
12 клас –  ИТ – ООП
12 клас –  Инфоматика – ПП