Интерактивни игри, 6 клас

МОДУЛ ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА И НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Задача 1 – Подредете по тип на файла и разширение.

Задача 2 – Свържете всеки носител на информация с неговия обем като ги плъзнете едно върху друго. От буквата i в горния десен ъгъл можете да прочетете кой е носителя, изобразен на картинката.

Задача 3 – Подредете по тип на файла и разширение

Тест

МОДУЛ КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА

Задача 4 – Поставете липсващите думи, като ги изберете от списъчното поле!

Задача 5 – Кое действие е редактиране на текст и кое – форматиране на текст?

Задача 6 – Отбележете правилно настройките на абзац.

Тест

МОДУЛ ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЧНИ ДАННИ

Задача 7 – Свържи по двойки

Задача 8 – Отговорете вярно и станете победители

Тест – Отбележи правилния отговор