Важно

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
В СУ „БРАТЯ ПЕТЪР И ИВАН КАНАЗИРЕВИ“, РАЗЛОГ

учебна 2021/2022 г.

4 декември 2021 г.

Заповед на директора на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог за пропусквателен режим в училището – тук

Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата – тук

Уважаеми родители и ученици от СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог, съгласно Заповед № РД 01-973/26.11.2021 г., изм. със Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г., на министъра на здравеопазването от 6 декември 2021 година (понеделник) освен учениците от начален етап и учениците от 5 до 12. клас ще провеждат ПРИСЪСТВЕНИ учебни занятия.

Създадена е организация за провеждане на място в училище на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове, след като родителите са представили подписана декларация за съгласие с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване.

Направена е промяна в програмата за понеделник:

1 час всички  ученици ще имат час на класа, за да бъдат направени тестовете. Всички останали часове се изместват с един час назад.

В случай на несъгласие на родителите/настойниците/попечителите за провеждане на изследване за COVID-19, ученикът не се допуска до присъствено обучение и му се осигурява възможност за обучение от разстояние в електронна среда.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Портфолио на учителите по ИТ в област Благоевград

Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция  „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет  – тук

Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ – тук

ДЕЦАТА И ТЯХНАТА БЕЗОПАСНОСТ В  ИНТЕРНЕТ 

ГОРЕЩА ЛИНИЯ ЗА БОРБА С ВРЕДНОТО И НЕЗАКОННО СЪДЪРЖАНИЕPicture

В БЪЛГАРСКОТО ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВО  ТУК

   http://www.az-deteto.bg/safe/

  http://az-deteto.bg/pravila-za-sigurnost-i-bezopasnost-v-internet-/view.html    

                                             http://www.safenet.bg/

                                             http://online.dechica.com/

 

Последни публикации