Олимпиади и състезания

Олимпиада по информатика    

– Официален сайт за националните състезания и олимпиади по информатика за ученици:www.math.bas.bg/infos/

ГРАФИК И КОМИСИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ 2020-2021 година- тук
Училища-координатори на областните кръгове на олимпиадите – тук