ИТ- 8 клас – ООП

1. Компютърни мрежи и услуги
Информационни технологии за социално общуване.
Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение.
Ефективно търсене на информация.
2. Компютърни системи
Съвременни компютърни системи.
Съвременни операционни системи.
Принципи на действие на съвременните мобилни устройства.
Правила за използване и инсталиране на периферни устройства.

3. Приложни програми
Инсталиране и деинсталиране на приложни програми.
Използване на помощни системи и самоучители.
Архивиране на данни.

4. Създаване и публикуване на информация в интернет
Специализирани софтуерни средства за създаване на уеб сайтове.
Проектиране на статичен уеб сайт.
Създаване на структура, визуален дизайн и навигационна система на сайт.
​Създаване и интегриране на компонентите на сайт.
Публикуване на уеб сайт в интернет.
5. Работа по проект

Разработване на уеб сайт в екип.
Представяне и защита на проекта.
6. Интегриране на дейности.