Училищен живот

Допълнителен час на класа – Всеки четвъртък от 16:45 до17:30 часа

Консултации

График за провеждане на  консултации през първияучебен срок на 2020-2021г. – тук

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА  УЧЕБНАТА 2020-2021 година  – тук

Образование в условията на Covid 19 2020-2021 учебна година

Мерки за работа и обучение на учениците
от СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, Разлог
през учебната 2020-2021 година в условията на Covid-19 – тук

Инструкция за безопасна работа в училищни помещения – тук

Инструктаж във връзка с въведените противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19 – тук


ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

(1) – тук

(2) – тук

(3) – тук


РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА – тук

Правилник за дейността на училището

Последни публикации