ИТ- 9 клас – ООП

1. Компютърни системи.
Суперкомпютри. Бъдеще на компютърните системи.
Грид и облачни технологии.
Системи за глобално позициониране.

2. Компютърни мрежи и услуги.
Локални компютърни мрежи.
Глобални компютърни мрежи.
Основни комуникационни устройства и съобщителни среди.
Свързване и конфигуриране на малка мрежа.
Споделяне на ресурси в локална мрежа.
Защита на информацията в мрежова среда.
Защита на лични данни.
Информация и услуги за гражданите в интернет.
Електронна търговия.
​Електронни разплащания.

електронен учебник: https://ebook.domino.bg/books/9/it
файлове за задачите и упражненията: http://inftech.bgtest.eu

3. Приложни програми.
Шаблони и теми в текстов документ.
Използване на теми и шаблони (упражнение).
Сортиране в електронна таблица по няколко признака.
Филтриране на данни в електронна таблица.
Техники за пресмятания в електронна таблица.
Валидиране на данни в електронни таблици.
Упражнение.
​Създаване на циркулярно писмо.
Създаване на пощенски плик (упражнение).
Формуляри.
Създаване на автобиография (упражнение).
Изготвяне на справки.
Обобщаване на данни в електронна таблица.
Упражнение.

4. Работа по проекти.
Разработване на проект в екип.
Проект: „Олимпиада по математика“.
Проект: „Заявление за кандидатстване във висше учебно заведение.
​Проект; „Държавите на Балканския полуостров“.