ИНФОРМАТИКА И ИТ

  • ИНФОРМАТИКАТА Е НАУКА ЗА СЪБИРАНЕТО, ПРЕОБРАЗУВАНЕТО, ПРЕНОСА И СЪХРАНЕНИЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ С ПРОИЗВОЛНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И АВТОМАТИЧНИ, СРЕДСТВА. ТЯ ИЗУЧАВА:
  • – ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА НЕЙНАТА СТРУКТУРИРАНОСТ, КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ Ѝ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ФОРМИТЕ И НАЧИНИТЕ Ѝ НА ПРЕДСТАВЯНЕ;
  • – ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ КАТО КОМПОЗИЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И МЕТОДИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА АВТОМАТИЗИРАНЕТО ИМ.
  • ИНФОРМАТИКАТА ПРОИЗЛИЗА ОТ И Е ТЯСНО СВЪРЗАНА С МАТЕМАТИКАТА, ЛИНГВИСТИКАТА, ЕЛЕКТРОННОТО ИНЖЕНЕРСТВО И ДРУГИ НАУКИ. ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ТРЕТИНА НА XX ВЕК ИНФОРМАТИКАТА СЕ УТВЪРЖДАВА КАТО САМОСТОЯТЕЛНА ДИСЦИПЛИНА, РАЗРАБОТВАЩА СОБСТВЕНИ МЕТОДИ И ТЕРМИНОЛОГИЯ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМПЮТРИ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ИНФОРМАЦИЯ ВОДИ ДО ОБОСОБЯВАНЕ НА РАЗДЕЛА КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА.
  • ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИТ) СА ГРУПА ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗВУКОВА, ГРАФИЧНА, ТЕКСТОВА И ЧИСЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ, И ИЗПОЛЗВАЩИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ СЪЧЕТАНИЕ ОТ КОМПЮТЪРНА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА. ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБХВАЩАТ ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАТИКАТА И В ТОВА ОТНОШЕНИЕ СПОДЕЛЯТ НЯКОИ ОБЩИ ЧЕРТИ С ИНЖЕНЕРНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ.
  •  ПОНЯТИЕТО „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ В СЪВРЕМЕННИЯ СИ СМИСЪЛ Е ИЗПОЛЗВАНО ЗА ПРЪВ ПЪТ ПРЕЗ 1958 ГОДИНА В СТАТИЯ В ХАРВАРД БИЗНЕС РЕВЮ, КЪДЕТО АВТОРИТЕ ХАРОЛД ЛИЙВИТ И ТОМАС УИСЛЪР ОТБЕЛЯЗВАТ, ЧЕ „НОВАТА ТЕХНОЛОГИЯ ВСЕ ОЩЕ НЯМА ОПРЕДЕЛЕНО НАИМЕНОВАНИЕ. НИЕ ЩЕ Я НАРИЧАМЕ ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ (ИТ)“.