Методи на преподаване

В практиката си използвам различни методи, с които да провокирам разбиране от страна на учениците и да постигна висока степен на усвояване на учебното съдържание. Усилията са ми насочени към стимулиране на познавателната активност на учениците в учебния процес.