Информатика – 8 клас – ООП

  1. ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА

1.Числата и техните представяния
2.Числата и техните представяния – продължение
3.Числата и техните представяния – упражнение
4.Информационни дейности и процеси
5.Информационни дейности и процеси – продължение
6.Алгоритми
7.Алгоритми – упражнение
8.Алгоритми – упражнение Евклид
9.Езици за програмиране
10.Езици за програмиране – продължение

2. СРЕДА ЗА ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ

11.Интегрирана среда за визуално програмиране
12.Интегрирана среда за визуално програмиране Visual Studio
13.Програма на C#
14.Изграждане на графичния интерфейс
15.Свойства и методи на графичните компоненти
16.Свойства и методи на графичните компоненти – упражнение
17.Свойства и методи на графичните компоненти – упражнение

3. ПРОГРАМИРАНЕ. ОСНОВНИ ТИПОВЕ ДАННИ

18.Тип низ
19.Тип низ – продължение
20.Тип низ – упражнение
21.Целочислени типове данни
22.Целочислени типове данни – упражнение
23.Реални типове данни
24.Реални типове данни – упражнение
25.Аритметични изрази. Приоритет на операциите
26.Аритметични изрази. Приоритет на операциите – упражнение
27.Вградени математически функции
28.Форматиране на извежданите данни
29.Форматиране на извежданите данни – упражнение
30.Булев тип данни
31.Условен оператор
32.Условен оператор – упражнение
33.Вложени условни оператори
34.Вложени условни оператори – упражнение
35.Циклични алгоритми. Оператор за цикъл с брояч
36.Оператор за цикъл с брояч – упражнение
37.Оператор за цикъл с условие
38.Оператор за цикъл с условие – упражнение
39.Файлове
40.Циклични алгоритми за работа с файлове – упражнение
41.Изчертаване на графични примитиви
42.Изчертаване на линии
43.Изчертаване на линии – упражнение
44.Изчертаване на правоъгълник и елипса
45.Изчертаване на правоъгълник и елипса – упражнение

4.СЪСТАВНИ ТИПОВЕ ДАННИ

46.Тестване и верификация на програми
47.Едномерен масив
48.Едномерен масив – упражнение
49.Използване на списъчна кутия – упражнение
50.Изчертаване на полигон
51.Обработване на данни от файл – упражнение

5.СЪЗДАВАНЕ НА СОФТУЕРЕН ПРОЕКТ

52.Проект „Познай числото“
53.Проект „Калкулатор“
54.Проект „Дробен калкулатор“
55.Проект „Тест“